Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
H “activebody.gr” συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) και με την σχετική Ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997 όπως ισχύει σήμερα) και διαχειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που της γνωστοποιούνται από τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία αυτών των δεδομένων.
Η «activebody.gr» αναγνωρίζει τη σημασία των θεμάτων αφενός της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που της παρέχονται από τους χρήστες της και αφετέρου των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με αποτέλεσμα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, να έχει καταρτίσει εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας και συνάμα να ενημερώνει και να εκπαιδεύει σωστά το προσωπικό της προς αυτή την κατεύθυνση.
Σκοπός της παρούσας Δήλωσης περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «η Δήλωση») είναι η ενημέρωση των πελατών, συνεργατών και προμηθευτών μας, σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και με το πως χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες που συλλέγουμε είτε διαδικτυακά είτε μέσω των επαγγελματικών υπηρεσιών μας ή μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο.
Έτσι, όσοι επισκέπτονται τον παρόντα δικτυακό τόπο μπορούν να το πράττουν χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητά τους και γενικά οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τα προσωπικά τους στοιχεία. Κατ’ επιλογή οι χρήστες της ιστοσελίδας μας έχουν τη δυνατότητα να μας χορηγούν προσωπικά τους δεδομένα οικειοθελώς έτσι ώστε να μπορούμε να τους παρέχουμε πληροφόρηση ή/και συγκεκριμένες υπηρεσίες.
Τα δεδομένα που τηρεί η επιχείρηση μας φροντίζει να είναι ακριβή και επίκαιρα, ζητώντας προηγουμένως την συναίνεση και τη συνδρομή των φυσικών προσώπων (υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), διατηρώντας τα δεδομένα αυτά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι την υλοποίηση των σκοπών για τους οποίους δόθηκαν.   

Β. ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (προσωπικά δεδομένα) είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας όπως είναι, για παράδειγμα, τα ακόλουθα: το όνομα, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμό τηλεφώνου, ή ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης συσκευής.

Γ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θεωρείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται κυρίως με τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων στα δεδομένα αυτά, όπως π.χ. η συλλογή, η οργάνωση, η καταχώρηση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η αποθήκευση, η διαγραφή κτλ.
 Στην προκειμένη περίπτωση, μπορεί να μας παράσχετε στοιχεία, όπως π.χ. το όνομα και την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), στοιχεία αποστολής – παράδοσης προϊόντων, το τηλέφωνό σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας κ.λπ. Εφόσον συναινέσετε ρητά στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, η «activebody.gr» σας ενημερώνει για το αν και με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιηθούν αυτά ενώ κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας θα σας παρέχεται η δυνατότητα να δηλώσετε οποιαδήποτε στιγμή ότι δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας, πέραν της εκπλήρωσης των αιτημάτων σας, οπότε θα γίνει εκ μέρους μας σεβαστή η επιθυμία σας.

Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Ειδικότερα, τα δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, κατόπιν ρητής συναίνεσής σας, είναι τα ακόλουθα :
-Προσωπικές πληροφορίες, όπως όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο.
-Δεδομένα για τις ανάγκες τιμολόγησης, όπως όνομα, επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση, ΑΦΜ, που μας χορηγείτε εσείς για τη διεκπεραίωση συναλλαγής.
-Στοιχεία Διαδικτυακής δραστηριότητας που προκύπτουν κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, όπως διεύθυνση IP, λειτουργικό σύστημα.

Ε. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τους κάτωθι σκοπούς :
-Ταυτοποίηση κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα
Εάν έχετε δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό με προηγούμενη εγγραφή σας, θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας κατά την είσοδό σας στο λογαριασμό.
-Διεκπεραίωση παραγγελίας
Εάν προβείτε σε επιλογή προϊόντων ή υπηρεσιών προς αγορά από τον ιστότοπο της “ activebody.gr”, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που μας παρέχετε για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας ή να διεκπεραιωθεί τυχόν εντολή σας.
-Χρήση για σκοπούς μάρκετινγκ
Τα στοιχεία που παρέχετε στην “activebody.gr” μέσω του ιστοτόπου της μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν από εμάς για σκοπούς μάρκετινγκ (π.χ. chatbot), εφόσον συναινέσετε ρητά σε τούτο.
-Έλεγχος αναφορικά με οφειλές
Τα στοιχεία που συλλέγουμε στο πλαίσιο μιας συναλλαγής μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της διεκπεραίωσης των νόμιμων υποχρεώσεών σας απέναντι μας (π.χ. εξόφληση οφειλών).
-Διαχείριση αιτημάτων
Για να διαχειριστούμε αιτήματά σας χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας σχετικά με την εξυπηρέτησή σας ή την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας.
-Ασφάλεια δικτύου
Η διεύθυνση IP, από την οποία φαίνεται να προέρχεται κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας μας, ως αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο και επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους, ενδέχεται να καταγράφεται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν στην επισκόπηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας, στη διάγνωση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν με το διαμομιστή και στην προσαρμογή και βελτίωση των πληροφοριών και υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Σε γενικές γραμμές, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία, μόνο μέχρι το σημείο που είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους.

ΣΤ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Η “activebody.gr” δεν μεταβιβάζει προσωπικά δεδομένα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε σε οποιουσδήποτε τρίτους.
Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, μόνο στην περίπτωση που αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς και τις επιχειρηματικές μας ανάγκες και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.
Η “activebody.gr” μπορεί επίσης να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να απαντήσει σε νόμιμα αιτήματα υπηρεσιών επιβολής του νόμου ή όταν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή δικαστικές αποφάσεις.
Ειδικά για το σκοπό εξόφλησης των προϊόντων που παραγγέλνετε από την ιστοσελίδα μας, σας ενημερώνουμε ότι μέσω αυτής υπάρχει αυτόματη διασύνδεση με ασφαλές περιβάλλον Τράπεζας, όπου και θα κληθείτε να παράσχετε τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, εφόσον συναινέσετε ρητά.

Ζ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων η “activebody.gr” δεσμεύεται και εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα και διαδικασίες, για όλο το χρονικό διάστημα στο οποίο κατέχει και επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά, ώστε να αποτρέπει οποιαδήποτε τυχαία απώλεια ή καταστροφή και μη εξουσιοδοτημένη ή/και παράνομη πρόσβασης σε αυτά, χρήση, τροποποίηση ή αποκάλυψή τους.
Ειδικότερα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):
•    Κρυπτογραφούμε και ανωνυμοποιούμε τα συλλεχθέντα δεδομένα.
•    Διαθέτουμε λειτουργία Ασφαλούς περιήγησης στο site μας (SSR).
•    Ελέγχουμε με φυσικά και ηλεκτρονικά μέτρα ασφαλείας (firewalls) τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας, όσο και την μετέπειτα αποθήκευσή τους.
•    Όλες οι ανωτέρω ενέργειες γίνονται από συγκεκριμένους εξουσιοδοτημένους ειδικά υπαλλήλους και συνεργάτες μας, οι οποίοι συμβατικά δεσμεύονται να τηρούν τις υποχρεώσεις που ο νόμος ορίζει σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας. Κατά τον τρόπο αυτόν, πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία έχουν μόνο άτομα (υπάλληλοι ή συνεργάτες μας) τα οποία είναι κατάλληλα ενημερωμένα ώστε να διασφαλίσουν το απόρρητο της συλλογής και επεξεργασίας τους, αλλά και συμβατικά ενέχονται με αστικές και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβάσεως.

Η. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Κατά διαστήματα ο ιστότοπός μας μπορεί να συμπληρώνει τα στοιχεία που του παρέχονται από τα φυσικά πρόσωπα με πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως π.χ. πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τη διεύθυνσή σας ή άλλες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με επιχειρήσεις. Αυτό πραγματοποιείται για την ορθότερη διατήρηση των στοιχείων που έχουμε συλλέξει και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Η “ activebody.gr” διατηρεί τα δεδομένα σας μόνο για χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), με ρητή εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο νόμος ή οι δεσμευτικές συμβάσεις ορίζουν διαφορετικά.
Οι χρόνοι διατήρησης των προσωπικών δεδομένων αποτυπώνονται στα αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας που τηρούμε.
Μερικές κατηγορίες δεδομένων διατηρούνται για μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για το σκοπό προάσπισης των δικαιωμάτων μας και την άσκηση των νόμιμων αξιώσεών μας. Η επεξεργασία στις περιπτώσεις αυτές θα διαρκέσει όσο χρόνο απαιτείται για την παραγραφή των εκατέρωθεν αξιώσεων, την αμετάκλητη περάτωση δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας, στην οποία ενδέχεται να εμπλακούμε ή την ολοκλήρωση διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ μας, ή τις περιπτώσεις διερεύνησης ατυχήματος και περιστατικού ασφάλειας.

Θ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας του ιστότοπου μας απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:
-Το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων.
-Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς καθόσον έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας αυτών από μέρους μας.
-Το δικαίωμα διόρθωσης, τροποποίησης και επικαιροποίησης των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.
-Το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας, καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης ή περιορισμού στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή τη συλλογή τους σε ορισμένες περιπτώσεις.
-Το δικαίωμα στη φορητότητα, δυνάμει του οποίου μπορείτε να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, αφού μας το ζητήσετε, μπορούμε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται κατόπιν υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο επεξεργασίας, με τα εξής στοιχεία:
ΧΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ (e-mail : info@activebody.gr – τηλ : 210 8657453)
Έχουμε υποχρέωση να σας απαντήσουμε εντός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή συντρέχουν λόγοι αυξημένου αριθμού αιτημάτων, η προθεσμία αυτή παρατείνεται για έναν (1) μήνα.
Πέραν των ανωτέρω δικαιωμάτων διατηρείτε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. (www.dpa.gr)
Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: (0030) 210 6475600
Φαξ: (0030) 210 6475628
Ε-mail: contact@dpa.gr.

Ι. Cookies ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Η “activebody.gr” συλλέγει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους μέσω της χρήσης διαφόρων τεχνολογιών, μία από τις οποίες είναι τα λεγόμενα "cookies" (απαραίτητα αρχεία κειμένου αποκαλούμενα “text files”) τα οποία ανακτώνται κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα μας και στόχο έχουν να λειτουργεί αυτή ορθά, χωρίς τεχνικά προβλήματα και βλάβες σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και φυλασσόμενα σε αυτούς αρχεία.
Τα cookies αποτελούν σύνολο δεδομένων που μπορεί να αποστέλλεται από το site στο browser του υπολογιστή σας και στη συνέχεια αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας ως ανώνυμο ίχνος. Μέσω αυτού αναγνωρίζεται ο υπολογιστής σας, αλλά όχι εσείς και κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας τα «cookies» αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη (συνήθως στα προγράμματα περιήγησης ιστού όπως Mozilla, Chrome κλπ) και χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και λήψη αναγνωριστικών και άλλων πληροφοριών σε υπολογιστές, κινητά και άλλες συσκευές.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των cookies είναι η αναγνώριση «συχνών χρηστών» της ιστοσελίδας και των προτιμήσεών τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις επιλογές τους (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ). Έτσι διευκολύνεται ταχύτερα η πρόσβαση και πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες σας και γενικότερα βελτιώνεται και αναβαθμίζεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας.
Ειδικότερα, η κατηγοριοποίηση των “cookies” που χρησιμοποιεί η “activebody.gr” έχει ως εξής :
i.    Τα «αναγκαία» cookies είναι απολύτως απαραίτητα ώστε η ιστοσελίδα μας να λειτουργεί ομαλά και απρόσκοπτα (αφορά σε βασικές λειτουργίες e-commerce όπως π.χ. προσθήκη στο καλάθι, «επιθυμητά» προϊόντα (wishlist) κλπ).
ii.    Με τα cookies «λειτουργικότητας», η ιστοσελίδα μας «θυμάται» τις ενέργειες και προτιμήσεις σας για μια περίοδο χρόνου, ούτως ώστε να μη χρειάζεται να τις επαναφέρετε στην επόμενη είσοδό σας στο site ή σε επιμέρους σελίδες του και να εξυπηρετούνται έτσι καλύτερα η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, καθώς και οι ανάγκες σας.
iii.    Τα cookies «analytics», αποτελούν «υποκατηγορία» (υποσύνολο) της ανωτέρω κατηγορίας των cookies «λειτουργικότητας» που χρησιμεύει για την εκ μέρους μας αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών της ιστοσελίδας “activebody.gr”, ώστε να αναβαθμίζουμε συνεχώς την εμπειρία της περιήγησή σας στο site μας.
iv.    Συναφή είναι τα cookies «διαφήμισης», με τα οποία παρέχονται διαφημίσεις της ιστοσελίδας μας σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας και προσφορές που πιθανολογούνται ότι εξυπηρετούν τις ανάγκες σας λαμβάνοντας υπόψη τις συνήθεις επιλογές σας κατά την περιήγησή σας στο site μας. Τα συγκεκριμένα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής καμπάνιας μας σε διάφορα χρονικά διαστήματα.
v.    Τα cookies «επιδόσεων» συλλέγουν πληροφορίες συγκεντρωτικές και ανώνυμες, χωρίς λοιπά προσδιοριστικά στοιχεία σας. Εξυπηρετούν ενημερωτικούς για εμάς σκοπούς σχετικούς με την πλοήγηση στην ιστοσελίδας μας (π.χ. επισκεψιμότητα σελίδων, αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την πλοήγηση κλπ) και αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας της ιστοσελίδας “activebody.gr”.
vi.    Την τεχνική «web beacon» (μέσω της Google), με την οποία διενεργούμε διακριτική (συνήθως αόρατη) επαλήθευση της δυνατότητας πρόσβασης του χρήστη σε ορισμένο περιεχόμενο.
Μπορείτε ευχερώς να αποδεχτείτε ή αρνηθείτε την χρήση των cookies επιλέγοντας σε ένα από τα κάτωθι links: Αποδέχομαι τη χρήση cookies / Δεν επιθυμώ τη χρήση cookies, ενώ μπορείτε ακόμη να ορίσετε στο browser σας να εμφανίζεται ερώτηση πριν τη λήψη ενός cookie, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να αποφασίζετε κάθε φορά αν θα το αποδεχθείτε, καθώς και να τα απενεργοποιήσετε εντελώς, ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται η ιστοσελίδα μας να μη λειτουργεί κανονικά. Παρακαλούμε λάβετε γνώση της πολιτικής μας σχετικά με τα cookies εδώ.

ΙΑ. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ.
Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει διασυνδέσεις προς άλλους ιστότοπους (sites), ωστόσο όμως, δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές χειρισμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών των sites, ούτε και για το περιεχόμενό τους.

ΙΒ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Η ιστοδελίδα μας, και συνάμα η επιχείρησή μας, αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, δεν απευθυνόμαστε σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Η πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 16 ετών, τα οποία διαγράφουμε άμεσα αν εκ σφάλματος συλλεγούν με οποιονδήποτε τρόπο.

ΙΓ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Σκοπός μας είναι η συνεχής βελτίωση της ιστοσελίδας μας και των σχετικών με αυτή προϊόντων και υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα τροποποίησης της παρούσας δήλωσης. Συνεπώς οποτεδήποτε τροποποιείται ουσιωδώς η παρούσα δήλωση, θα υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην αρχική σελίδα της “activebody.gr” για διάστημα 10 ημερών.

ΙΔ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με όλα τα ανωτέρω, σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας μας με τα στοιχεία: ΧΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ (e-mail : info@activebody.gr – τηλ : 210 8657453)